Відділ створений з метою запобігання випуску неякісної продукції і забезпечення умов для безперервного підвищення якості та безпеки компонентів донорської крові, попередження помилок на всіх етапах виробництва.

       

Відділ очолює лікар-лаборант Власенко Ольга Василівна. 

         На співробітників підрозділу покладена функція впровадження системи управління якістю в Чернігівському обласному центрі крові. Вони несуть основне навантаження з діяльності Робочої групи з впровадження системи управління якістю, розробки коригуючих заходів, моніторингу, аудиту, навчання персоналу.

          Відділ контролю якості проводить дослідження показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів у відповідності до вимог аналітично нормативної документації.

          Крім проведення лабораторних досліджень підрозділ виконує вибірковий контроль відповідності технологічних процесів заготівлі та переробки консервованої донорської крові вимогам аналітично нормативної документації, контроль умов зберігання гемотрансфузійних середовищ. Аналізує стан якості продукції, що виготовляється та організує і проводить розслідування в разі виявлення невідповідностей для проведення відповідних корегувальних дій.

         Структура відділу складається з контрольно-аналітичної та бактеріологічної лабораторій.

         Відділ має в своєму розпорядженні кваліфікаційний персонал, обізнаний в питаннях організації та проведення лабораторних досліджень продуктів крові за визначеними характеристиками.