Історія Чернігівського обласного центру крові бере свій початок з кінця 30-х років ХХ століття.

 На території нинішньої міської лікарні №1 на базі хірургічного відділення був відкритий пункт по заготівлі крові та переливання її хворим. В роки Другої світової війни пункт переливання крові реорганізували на міську станцію переливання крові, директором станції був призначений лікар-хірург Малеєв Микола Іванович. Після визволення Чернігова від нацистів вже Обласну станцію переливання крові очолив лікар-хірург Брага Григорій Федорович, який і приступив 1 квітня 1944 року до організації її роботи. На той час, до складу станції переливання крові входили такі відділи: донорський, заготівлі крові, гематологічний. З серпня 1964 року у закладі було організовано відділ виробництва препаратів крові з відділенням висушування плазми. Згодом, станція переливання крові крім заготівлі крові та виготовлення її компонентів, розпочала виробництво таких препаратів плазми крові:

 1. Альбумін (з 1968 року);

 2. Антистафілококовий імуноглобулін (з 1968 року);

 3. Полібіолін (з 1980 року);

 4. Протиправцевий імуноглобулін (з 1984 року);

 5. Протигрипозний імуноглобулін та імуноглобулін донорський людини нормальний (з 1984 року);

 6. Кріопреципітат (з 1986 року).

  При відділі заготівлі крові розпочала роботу виїзна бригада для організації і проведення заготівлі донорської крові на підприємствах, установах та закладах міста Чернігова та районах області.

  З 1972 року відділення гематології було переведено в Обласний онкологічний диспансер, а наш заклад сконцентрувався на діяльності в галузі виробничої трансфузіології.

  На сьогоднішній день, крім заготівлі донорської крові, виготовлення з неї компонентів крові, у практику ОСПК впроваджено лікувальний плазмаферез, тромбоцитаферез, внутрішньовенну квантову гемомодифікацію (фотоферез, ВЛОК, УФОК). Ці трансфузіологічні операції проводять лікарі-трансфузіологи відділу заготівлі крові.

   Із донорської крові станцією сьогодні виготовляються наступні компоненти крові:

 1. Еритроцити

 2. Еритроцити у додатковому розчині

 3. Еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині

 4. Еритроцити відмиті

 5. Тромбоцити, відновлені з дози крові

 6. Тромбоцити, аферез

 7. Плазма свіжозаморожена

 8. Плазма свіжозаморожена лейкофільтрована

 9. Кріопреципітат заморожений

 10. Плазма, збіднена кріопреципітатом

 11. Плазма заморожена

 У закладі проводиться багатопланова робота по вдосконаленню умов праці і виробничої діяльності. Так, розроблений і впроваджений план заходів по зменшенню браку донорської крові та її компонентів. В 2014-2016 роках для забезпечення ефективності корегувальних та попереджувальних заходів направлених на виявлення невідповідності стандартам компонентів крові, та забезпечення їх якості створено відділ контролю якості, відділення карантинізації плазми крові, рекрутінгу донорів крові. Інтенсифіковано впровадження системи управління якості при виготовленні компонентів крові. Розроблено документацію щодо створення лікарняних банків на базі лікувально-профілактичних закладів. Для оптимізації дій з питань трансфузіології при Управлінні охорони здоров`я створена Координаційна рада.

 Перспективами роботи центру крові буде створення централізованої структури служби крові області, що дозволить оптимізувати якість заготівлі, транспортування та переробку крові, підвищити якість виготовлення компонентів та препаратів крові, та покращити систему управління запасами гемокомпонентів.