Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський обласний центр крові» Чернігівської обласної ради є медичним закладом, що входить до системи закладів охорони здоров’я Чернігівської області.

 Головною метою діяльності Чернігівського обласного центру крові є організація безпечного донорства крові для задоволення потреб закладів охорони здоров’я Чернігова і області у компонентах крові.

 Центр крові є відкритим посередником між донорами та пацієнтами. Наша установа багато років не втрачає довіри донорів, має державні ліцензії на провадження діяльності в галузі трансфузіології.

Предметом діяльності закладу є:

  • провадження медичної практики у галузі трансфузіології;

  • заготівля, обстеження, переробка, зберігання донорської крові;

  • карантинізація плазми крові;

  • реалізація виготовлених гемокомпонентів;

  • рекрутинг, облік та обстеження донорських кадрів;

  • надання організаційно-методичної та консультативної допомоги закладам охорони здоров’я з питань трансфузіології;

  • проведення інформаційної роботи серед населення області з метою агітації і пропаганди донорства.

 Продукція нашого закладу проходить ретельну перевірку якості та безпеки в атестованих лабораторіях. Системна робота з забезпечення якості сприяє підвищенню ефективності закладу за рахунок надання пріоритету методам запобігання над методами усунення недоліків та помилок. Висока якість продукції підтримує репутацію Чернігівського обласного центру крові.

 Керівництво закладу використовує всі можливості для реалізації політики в сфері якості, стимулювання ініціативності та відповідальності персоналу за результати роботи на всіх рівнях технологічного процесу. Наш колектив сповідує єдину ідеологію сумлінного виконання своїх функціональних обов’язків та безперервного професійного розвитку, що є найголовнішою запорукою спільного успіху у справі гарантування якості.

Організаційно-управлінська структура